Robotik Böbrek Cerrahisi

Robotik Böbrek Kanseri Cerrahisi

Robotik parsiyel nefrektomi çok yeni, deneysel bir yöntem mi?

Hayır, 14 yıldır uygulanıyor. Yeni milenyumda robotik teknolojinin devreye girmesi ile radikal prostatektomi, parsiyel nefrektomi gibi komplike ürolojik operasyonlar minimal invaziv cerrahinin bütün avantajları kullanılarak yapılmaya başlandı.

İlk robotik parsiyel nefrektomi ABD’de Gettman ve ekibi tarafından 2003 yılında yapıldı.

Özellikle ABD’de hızla kabul gören Robot yardımlı parsiyel nefrektomi (RAPN) tüm cerrahi branşlar içinde son yıllarda en fazla yaygınlaşan robotik operasyon oldu.

ABD’de 2005 yılında parsiyel nefrektomi operasyonlarının %20’si robotla yapılırken günümüzde bu oran %80’e çıktı.

Neden parsiyel nefrektomi?

Son 10 yılda yapılan çeşitli çalışmalarla parsiyel nefrektomi yapılan hastalar uzun dönem takip edildiklerinde radikal nefrektomi yapılanlara oranla daha az böbrek yetmezliği geliştiği, daha az kalp problemleri olduğu ve daha uzun yaşadıkları rapor edildi.

Bu bulgular parsiyel nefrektominin önemini, özellikle gelişmiş ülkelerde de robot yardımlı parsiyel nefrektomi’ye olan ilgiyi daha da artırdı.

Günümüzde Amerikan ve Avrupa Üroloji Dernekleri Klavuzlarında 7 cm’ye kadar olan küçük ve orta büyüklükteki böbrek tümörlerinin tedavisinde parsiyel nefrektomi altın standart olarak belirtilmektedir.

Robot yardımlı parsiyel nefrektomide operasyon aşamaları

 

Uyarı: Aşağıdaki görüntüler gerçek bir ameliyata aittir. Kimi ziyaretçiler için izlemesi rahatsızlık verici olabilir.

Robotun Sağladığı Avantajlar

Çift lensli kamera sayesinde elde edilen 3-boyutlu görüntü.

Gerektiğinde görüntüyü 15-20 kat büyüterek dokuları daha detaylı görebilme.

Zum yapabilme.

Robota özgü “Endowrist” teknolojisi ile -6 yönde hareket kabiliyetli cerrahi aletler.

 

Robotik Parsiyel Nefrektominin Avantajları

İdeale yakın klinik sonuçlar ve kanser kontrolü.

Hastanede kısa süreli kalış.

Düşük kan kaybı.

Tümörün çıkarılması ve kalan böbrek dokusunun tamirini hassas şekilde, çok iyi bir görüntü altında yapabilme.

Kalan sağlıklı böbrek dokusunu ideale yakın koruyabilme.

Düşük ameliyat komplikasyon oranı.