Neden Prostat Füzyon Biyopsisi?

Neden Prostat Füzyon Biyopsisi?

Prostat Füzyon Biyopsisi

Prostat kanserinin histolojik tanısında standart yöntem transrektal ultrason (TRUS) rehberliğinde prostat biyopsisidir. Bu yöntemde prostat bezinden sistematik olarak 6-12 adet parça alınır. TRUS rehberliğinde yapılan prostat biyopsisinde hastaların yaklaşık üçte birinde prostat kanserine rastlanmaktadır. Kanser saptanmayan hastalarda klinik şüphe devam ediyorsa tekrar biyopsi yapmak gerekebilir. Bu tür biyopsilerde saldırgan bir kanseri atlayabilme riskinin yanında klinik olarak önemsiz yani hastaya hayat boyu problem yaratmayacak kanserleri saptama olasılığı da vardır.

Multiparametrik MR (MpMR) görüntüleme son yıllarda prostat kanserinin tanısında ve evrelendirilmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır. MpMR ile prostattaki kanser açısından şüpheli alanlar yüksek doğrulukla görüntülenmektedir. Prostat içindeki kanserli alanlar pıhtı, enfeksiyon vb. patolojilerden daha net olarak ayırt edilebilmektedir. MR ile biyopsi endikasyonu daha kesin olarak belirlenmekte ve gereksiz biyopsilerden kaçınılmaktadır.

MR-TRUS Füzyon Biyopsi, akıllı biyopsi robotu ve gelişmiş bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı bir biyopsi yöntemidir. Bu yöntemde MR ve ultrason görüntüleri bilgisayar ortamında üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu görüntüsü oluşturulur. Üç boyutlu görüntülenen kanser odaklarından minimal sapma ile örnekleme yapılır.MR-TRUS Füzyon Biyopsi Nasıl Yapılır?

Prostat Füzyon Biyopsisi - Prof. Dr. Haluk Akpınar
 • MR-TRUS Füzyon Biyopsi, akıllı biyopsi robotu ve gelişmiş bilgisayar yazılımlarının kullanıldığı bir biyopsi yöntemidir.
 • Biyopsi işlemi genel ya da lokal anestezi ile yapılır.
 • İşlem öncesi enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotik verilir.
Prostat Füzyon Biyopsisi - Prof. Dr. Haluk Akpınar
 • Füzyon biyopsi yapılacak olan hastalara öncesinde MpMR yapılır.
 • Füzyon biyopsi robotu ile prostat bezinin sınırları ve büyüklüğü belirlenir.
 • MpMR’de yüksek tümör riski taşıyan alanlar bilgisayarda işaretlenir.
 • MpMR görüntüleri ile TRUS rehberliğinde alınan görüntüler üst üste getirilerek prostatın 3 boyutlu modeli oluşturulur.
Prostat Füzyon Biyopsisi - Prof. Dr. Haluk Akpınar
 • Biyopsi iğnesi robotik bir kol yardımıyla işaretlenmiş şüpheli alanlara yönlendirilerek, hedeflenen alandan yeterli derinlikte, tam doğrulukla doku örneklemesi yapılır.
Prostat Füzyon Biyopsisi - Prof. Dr. Haluk Akpınar
 • Biyopsi sonrası örnekleme yapılan alanların prostat içindeki tam koordinatları izlem amaçlı kaydedilir.

MR-TRUS Füzyon Biyopsi Avantajları

 • Tümör riski taşıyan alanlardan minimal sapma ve hata ile örnekleme yapılır.
 • Tekrarlayan biyopsi gereksinimi azalır.
 • Kör yapılan standart biyopsinin aksine, MpMR’de kanser şüphesi taşıyan lezyonlardan doğrudan biyopsi yapılabilir.
 • Klinik olarak saldırgan tümörlere daha hızlı tanı konulmasını sağlar.
 • Ultrason ile görüntülenemeyen teknik olarak örnek alınması zor bölgelerden biyopsi almaya imkan tanır.