Prof. Dr. Haluk Akpınar Özgeçmişi

1966 yılında İskenderun’da doğdu. İlk ve ortaokulu Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da okudu.

Kabataş Erkek Lisesi’nden 1983’te, Marmara Tıp Fakültesi’nden 1990’da mezun oldu. 1992’de Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ihtisasa başladı ve 1997’de “Burch Kolposüspansüyon Operasyonunun Geç Dönem Sonuçları” adlı tezi vererek üroloji uzmanı oldu.

Aynı yıl Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Prof. Dr. Ali Rıza Kural ile birlikte çalışmaya başladı. 2001’de USA NC Wake Forest Üniversitesi’nde perkütan ve fleksibl URS ile endoürolojik taş tedavisi konusunda eğitim gördü. 2002 ve 2004 yıllarında Türkiye’de ilk olarak düzenlenen 1. ve 2. Perkütan Renal Cerrahiler Kursu sekreterliğini yaptı.Dr. Haluk Akpınar 2007 yılında yardımcı doçent ünvanı ile İstanbul Bilim Üniversitesi akademik kadrosuna katıldı, Ocak 2011’de üroloji doçenti, Ekim 2016’da üroloji profesörü ünvanlarını aldı.

Dr. Haluk Akpınar 26’sı SCI yabancı dergilerde olmak üzere 55 makale, 7 kitap bölümü yazmış, çalışmalarına 1638 kez atıfta bulunulmuştur. Yayın listesi için tıklayınız.

75’sı uluslararası olmak üzere 154 bilimsel sunu yapmıştır. Sunu listesi için tıklayınız.

Bu çalışmaları nedeni ile ulusal ve uluslararası toplam 7 ödül almıştır. Ödül listesi için tıklayınız.

2017-2019 yılları arasında Ürolojik Cerrahi Derneği Kuzey Marmara Şubesi Başkanı olarak görev yaptı.

Minimal İnvaziv Üroloji Derneği Başkanı olarak görev yapan Dr. Akpınar bu dönemde 6 adet hands-on retrograd intrarenal cerrahiler ve 2 adet hayvan laboratuarında parsiyel nefrektomi eğitim kursu düzenledi.

Dr Haluk Akpınar başta mesane, prostat ve böbrek olmak üzere ürolojik kanserlerin laparoskopik ve robotik tedavisi, üriner sistem taş hastalıklarının tedavisi alanlarında çalışmaktadır.

Robotik Cerrahi Çalışmaları:

* Şubat 2005’te Paris’te temel robotik cerrahi eğitimini tamamladı.
* Mart 2005 ayında Çağlayan Florence Nightingale Hastanesi’nde Türkiye’nin ilk robotik ürolojik cerrahi programını başlatan ekipte yer aldı.
* Haziran 2008’de Türkiye’deki ilk robotik sakrokolpopeksi operasyonunu yaptı.
* 2008’de USA NC Wake Forest Üniversitesi’nde endoüroloji ve ileri robotik cerrahi alanında çalıştı.
* 2010 yılından itibaren Ankara, Katar Doha ve Kuveyt City’de kurulan yeni robotik cerrahi merkezlerine eğitmen cerrah olarak katkıda bulundu.
* 2005-2016 yılları arasındaki başta radikal prostatektomi olmak üzere parsiyel nefrektomi, piyeloplasti, sakrokolpopeksi gibi 400’den fazla robotik ürolojik operasyonu konsol veya hasta başı cerrahı olarak gerçekleştirdi.

Son güncelleme: