Robotik Piyeloplasti Böbreklerin cerrahi olarak tedavi edilebilen önemli hastalıklarından bir tanesi üreteropelvik bileşke (ÜPB) darlıklarıdır. Çocukluk çağında üriner sistem darlıklarının en sık sebebi doğumsal üreteropelvik bileşke (ÜPB) darlığıdır. Daralma renal pelvis adı verilen böbrek içi idrar havuzcuğunun hunileşerek üreter adındaki…

Robotik Parsiyel Nefrektomi - Prof. Dr. Haluk Akpınar

Robotik Böbrek Cerrahisi Robotik parsiyel nefrektomi çok yeni, deneysel bir yöntem mi? Hayır, 14 yıldır uygulanıyor. Yeni milenyumda robotik teknolojinin devreye girmesi ile radikal prostatektomi, parsiyel nefrektomi gibi komplike ürolojik operasyonlar minimal invaziv cerrahinin bütün avantajları kullanılarak yapılmaya başlandı. İlk…

Prostat , mesane ve damar-sinir paketinin anatomik yerleşimi

Robotik Prostat Cerrahisi Robotik Cerrahide 12 yıllık deneyim. Organa sınırlı prostat kanserini farklı yöntemler ile tedavi etmek olasıdır. Aktif tedavi istemeyen hastaları klinik ve patolojik bulguları uygun ise belli protokoller dahilinde izlemek (İzlem) de bir alternatif olabilir. Genel durumu cerrahiye…