Neden Prostat Füzyon Biyopsisi? Prostat kanserinin histolojik tanısında standart yöntem transrektal ultrason (TRUS) rehberliğinde prostat biyopsisidir. Bu yöntemde prostat bezinden sistematik olarak 6-12 adet parça alınır. TRUS rehberliğinde yapılan prostat biyopsisinde hastaların yaklaşık üçte birinde prostat kanserine rastlanmaktadır. Kanser saptanmayan…

Üreteroskopi - Prof. Dr. Haluk Akpınar

Perkütan Böbrek Cerrahisi Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) Böbrek içindeki taş 2 cm.den büyük olduğunda veya ESWL ile kırılamadığında uygulanan güncel bir yöntemdir. Genel anestezi altında bel bölgesinde 1 cm lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine girilerek taşlar bir bütün halinde…

Böbrek Kanseri Böbrek Kanseri Ne Sıklıkta Görülüyor? Her yıl dünya’da yaklaşık 214.000 kişide böbrek kanseri saptanmakta. Sekizinci en sık görülen kanser. Erkeklerde daha sık olarak görülüyor. Çoğunlukla 50-70 yaşları arasında ortaya çıkıyor. Son 30 yılda görülme sıklığı her yıl bir…

Robotik Prostat Cerrahisi - Prof. Dr. Haluk Akpınar

Robotik Prostat Kanseri Cerrahisi  

Lazer Prostatektomi Lazer vaporizasyon BPH tedavisinde sık uygulanan tedavilerdendir. Çok yoğun ışık olarak tanımlayabileceğimiz lazer prostat dokusunu buharlaştırmak için kullanılır. Aynı zamanda lazerden çıkan ısı kan damarlarını mühürlediğinden bu tip cerrahi işlemlerde kanama daha az olur. Lazerle prostat vaporizasyonunu ne…