Neden Prostat Füzyon Biyopsisi? Prostat kanserinin histolojik tanısında standart yöntem transrektal ultrason (TRUS) rehberliğinde prostat biyopsisidir. Bu yöntemde prostat bezinden sistematik olarak 6-12 adet parça alınır. TRUS rehberliğinde yapılan prostat biyopsisinde hastaların yaklaşık üçte birinde prostat kanserine rastlanmaktadır. Kanser saptanmayan…

Üreteroskopi - Prof. Dr. Haluk Akpınar

Perkütan Böbrek Taşı Cerrahisi Perkütan Nefrolitotripsi (PNL) Böbrek içindeki taş 2 cm.den büyük olduğunda veya ESWL ile kırılamadığında uygulanan güncel bir yöntemdir. Genel anestezi altında bel bölgesinde 1 cm lik kesiden oluşturulan bir yoldan böbreğin içerisine girilerek taşlar bir bütün…

Böbrek Kanseri Böbrek Kanseri Ne Sıklıkta Görülüyor? * Her yıl dünya’da yaklaşık 214.000 kişide * böbrek kanseri saptanmakta. * Sekizinci en sık görülen kanser. * Erkeklerde daha sık olarak görülüyor. * Çoğunlukla 50-70 yaşları arasında ortaya çıkıyor. * Son 30…

Sigara mesane kanserinin en önemli sebebi - Prof. Dr. Haluk Akpınar

Sigara, Mesane Kanserlerinin En Önemli Nedeni